Spotlar 67Spotlar 69Spotlar 71Spotlar 73Spotlar 75Spotlar 77Spotlar 81

İmplant vidası kemik ile kaynaşmaz ise (osseointegre olmaz ise) ne olur?

Uygun implant ve yöntem kullanılması durumunda böyle bir ihtimal yok denecek kadar azdır. Bu tip bir başarısızlık genellikle cerrahi operasyonu takip eden ilk 3 ay içinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda diş çekimi kadar kolay bir işlem ile implant yerinden çıkartılmalıdır. Bu bölgedeki kemiğin iyileşmesini takiben yeni bir implant konulabileceği gibi, klasik tip protezlerden birisi de tercih edilebilir. Ancak, genellikle, 2 den fazla implant konulan vakalar da arta kalan implantlar protezin de yeniden tasarlanması ile hizmet vermeye yeterli olmaktadır.

Spotlar 2 Spotlar 1 Spotlar 4 Spotlar 5