Spotlar 67Spotlar 69Spotlar 71Spotlar 73Spotlar 75Spotlar 77Spotlar 81

Meme implantlarinin kanser yapma olasiligi var midir?

Günümüzde FDA onaylı protezlerin kansere sebep olmadığı bilinmektedir. Aynı zamanda olası kanser tanısını da maskelemesi mümkün değildir.

Spotlar 2 Spotlar 1 Spotlar 4 Spotlar 5